Aanleg ongelijkvloerse kruising N57/N218

De provincie Zuid-Holland start 13 augustus 2012 met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising op het kruispunt N57/ N218. Dit om de doorstroming ter hoogte van Brielle te verbeteren. De Dammenweg (N57) zal via een viaduct over de Groene Kruisweg (N218) heen gaan. In de loop van 2014 is het werk gereed. De provincie is verantwoordelijk voor dit project dat wordt medegefinancierd door Rijkswaterstaat en stadsregio Rotterdam.

 

De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats. De provincie zorgt ervoor dat het verkeer te allen tijde gebruik kan blijven maken van de N57. Dit kan op sommige momenten enige vertraging opleveren.

 

Afsluiting fietspad langs N57

Vanaf 13 augustus kunnen fietsers gedurende de gehele uitvoeringsperiode niet meer van de N218 direct langs de N57 naar en van de Harmsenbrug fietsen (tussen Brielle/Zwartewaal en Rozenburg). De aannemer gaat dan de fietspaden afbreken en de grond gereed maken voor de toekomstige op- en afritten van de N57. De omleidingsroute is met gele borden aangegeven en leidt fietsers over het industrieterrein Seggelant via Kerkweg, Seggelant-Oost en Veckhoekse Sluisweg naar het bestaande fietspad langs de Dammenweg over de Brielse Brug.

 Let op: bouwverkeer op fietspad langs N218
Het fietspad langs de N218 gaat vanaf 13 augustus gebruikt worden door zandauto's/bouwverkeer om het werkterrein te bereiken. Let op, fietsers en werkverkeer mengen zich hier op een kleine locatie.

Werkzaamheden

Vanaf 13 augustus gaat de aannemer aan het werk met het dempen en hergraven van watergangen, het verleggen van de N57 en het realiseren van tijdelijke op- en afritten. De overige werkzaamheden vinden vanaf januari 2013 plaats en bestaan uit het vernieuwen van delen van de N218 aan de oost- en de westkant van de N57, het asfalteren van het kruispunt, het vernieuwen van de N57 inclusief op-/afritten, aanleggen van het viaduct en het vervangen van het fietspad op de dijk. De precieze planning is van verschillende factoren afhankelijk en volgt in een later stadium. Als er meer bekend is, communiceert de provincie dit zo snel mogelijk op www.n218.nl en via overige media.

 

Meer informatie

Op www.n218.nl staat altijd de meest actuele informatie. Kijk ook eens op www.rws.nl onder wegen> feiten en cijfers> wegenoverzicht.

 

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving in de dichtstbevolkte regio van Nederland. Een leefomgeving waar ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. De provincie weegt wensen en belangen, verbindt partijen en geeft ruimte. Voor de provincie hoort bij zo'n leefomgeving een optimale infrastructuur met snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets, openbaar vervoer en schip.

 

Rijkswaterstaat werkt samen met regionale partners aan het verbeteren van de aansluitingen op snelwegen in Zuid-Holland. Het doel is een snellere doorstroming van het verkeer, meer veiligheid voor de weggebruiker en een betere bereikbaarheid. De aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de N57 met de N228 is één van deze projecten.

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters